Informacje organizacyjne

Rejestracja wystawców / montażu

 

Rejestracja wystawców odbywa się w Holu Głównym (przy głównym wejściu na halę C): 

17.05.2016 w godzinach 8:00 – 14:00

18.05.2016 w godzinach 8:00 - 14:00

19.05.2016 w godzinach 8:00 - 9:00

Wówczas zostaną wydane materiały dla Wystawców, m.in: identyfikatory, karta parkingowa i zaproszenia na Wieczór Branżowy dla Wystawców.

Przypominamy jednocześnie o konieczności dokonania opłat za udział w targach przed ich rozpoczęciem.


Termin i godziny otwarcia Targów:  

Termin Targów: 19-20.05.2016

Godziny otwarcia Targów dla wystawców:

pierwszy dzień 8:00 - 18:30                

drugi dzień 9:00 - 20:00

Godziny otwarcia Targów dla zwiedzających:

pierwszy dzień 10:00 - 18:00                     

drugi dzień 10:00 - 18:00

 

Okresy montażu i demontażu stoiska 

Stoiska niezabudowane lub z własną zabudową – montaż:

17.05.2016 w godzinach 8:00-20.00

18.05.2016 w godzinach 8:00-22:00

19.05.2016 w godzinach 8:00-9:00

Stoiska z zabudową standardową i na placu  – montaż:

18.05.2016 w godzinach 8:00-22.00

19.05.2016 w godzinach 8:00-9:00 

Stoiska niezabudowane lub z własną zabudową – demontaż:

20.05.2016 w godzinach 18:00-20:00

21.05.2016 w godzinach 8:00-13:00

Stoiska z zabudową standardową i na placu – demontaż:

20.05.2016 w godzinach 18:00-20:00

 

Dla Wystawców dostępny jest parking bezpłatny niestrzeżony na terenie ogrodzonym z ważną kartą wjazdu, którą będzie można odebrać podczas rejestracji w Biurze Targów. Wystawcy przysługuje jedna karta wjazdu.


Organizational Information 

 

Registration exhibitors / installation

  

Registration of exhibitors takes place in the Main Hall (at the main entrance to the hall C):

17.05.2016 8:00 - 14:00 

18.05.2016 8:00 - 14:00

19.05.2016 8:00 - 9:00

 

You will then be given materials for exhibitors, m.in: badges, parking card and invitations to a business evening for exhibitors. 

As a reminder of the need to make the fees for participation in the exhibition before they start.

 

Dates and times of the Fair:

The term Fair: 19-20.05.2016 

Opening hours for exhibitors:

the first day 8:00 - 18:30

the second day 9:00 - 20:00 

Opening hours for visitors: 

first day 10:00 - 18:00 

the second day 10:00 - 18:00

  

The periods of assembly and dismantling

Stands undeveloped or with their own buildings - assembly: 

05.17.2016 at 8:00-20:00 

05.18.2016 at 8:00-22:00 

05.19.2016 at 8:00-9:00 

A standard stand development and on the square - Installation:

18.05.2016 at 8: 00-22.00

19.05.2016 at 8:00-9:00

Stands undeveloped or with their own buildings - dismantling:

20.05.2016 at 18:00-20:00

21.05.2016 at 8:00-13:00

A standard stand development and on the square - dismantling:

20.05.2016 hours 18:00-20:00

   

For Exhibitors Parking is available free of charge on the fenced guarded with valid entry, which can be picked up during registration at the Fair Office. Exhibitors are entitled to one card entry.